Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Dames Vereniging Orde van Malta (DVOM)  
 

De DVOM (Dames Vereniging Orde van Malta), voorheen VDMO (Vereniging Damesafdeling Maltezer Orde) is in 1979 tot stand is gekomen als voortzetting van het Maltezer Damescomité dat in 1955 is opgericht. Echtgenotes en dochters van Maltezer ridders kwamen bij elkaar om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van de Maltezer Orde. Sinds 1979 staat het lidmaatschap open voor vrouwelijke leden van de Nederlandse (of vergelijkbare buitenlandse) adel en voor echtgenotes van leden van die adel. Zij dienen het katholieke geloof te belijden dan wel een Christelijke levensopvatting te hebben.

Twee maal per jaar vindt een algemene ledendag plaats. De DVOM voert het embleem van de Orde van Malta, een achtpuntig wit kruis op een rood schild.

De DVOM en haar voorgangers hebben sinds 1957 jaarlijks de Maltezerkampen georganiseerd.  Aan deze kampen kunnen deelnemen (klein)kinderen (12-15 jaar) van leden van de DVOM, van de Orde van Malta, van de Johanitter Orde en van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht alsmede kinderen die worden geďntroduceerd.

Kijk hier voor het verslag van de Maltezerkampen.

Voor oudere leden van de DVOM, van de Orde van Malta en van de Johanitter Orde en introducés wordt jaarlijks een verblijf van enkele dagen in een hotel georganiseerd in het kader van het Vacantieplan Feriea Musea.

Kijk hier voor het verslag van het Vacantieplan.

 

 
  Laatst bewerkt op: 05-02-2016 11:51 +0100
© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland