Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Associatie Nederland
Cappellani Conventuales ad Honorem
Huidig college van kapelaans

Mgr. Dr. Gerard J.N. de Korte
Hoofderekapelaan sinds 2004
Bisschop van Groningen 2008-2016
Bisschop van ’s-Hertogenbosch sinds 2016.
Mgr. Drs. Philippe Bär o.s.b.
Erekapelaan sinds 1984
Em. Bisschop van Rotterdam
Benedictijner monnik in het klooster te Chevetogne

Drs. Walter P.L. Broeders
Magistraal kapelaan sinds 2009
Erekapelaan sinds 2016

Sinds 2015 Rector en bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam

Mgr. Alphonsus J.J. Woolderink
Erekapelaan sinds 1997
V
icaris-generaal van het Militair Ordinariaat en pastoor in Almelo

Pastoor Johannes C.M. van Winkel
Erekapelaan sinds 1973
Emeritus Pastoor van het bisdom Rotterdam

Overleden Erekapelaans
Mgr. Drs. Joseph W.L. Damen, Procurator van het Nederlands Episcopaat bij de Heilige Stoel, tevens Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome (+1989)
Erekapelaan in 1952
Mgr. Dr. Antonius C. Ramselaar, President van het Klein Seminarie te Apeldoorn (+1981)
Erekapelaan in 1948
Mgr. Dr. Bernard J. Eras, Procurator van het Nederlands Episcopaat bij de Heilige Stoel, tevens Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome (+1952)
Erekapelaan in 1920
Mgr. Fredericus J.H. Evers, Hoofdaalmoezenier van het Leger te Velde en Vloot (+1940)
Erekapelaan in 1919
Eerwaarde heer Dr. Gisbert Brom, Directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome
Erekapelaan in 1911