Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Klik op het Maltezer wapenschild voor meer informatie.

Over de Orde van Malta

De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) heeft als voornaamste taak de zorg voor de zieke en hulpbehoevende medemens, zowel in eigen land als internationaal. Daarnaast bevordert zij de christelijke levenshouding en onderlinge band van haar leden. De Orde is soeverein en als zodanig subject van volkenrecht; zij heeft een religieus en wereldlijk karakter. Zij voert een rode vlag beladen met een wit Latijns kruis; het embleem voor activiteiten is het achtpuntige witte Maltezer kruis op een rood veld. De punten symboliseren de acht zaligsprekingen uit Matteus 5, 3-10.

Het exterritoriale paleis te Rome

Het Grootmagistraat bevindt zich in het exterritoriale paleis aan de Via Condotti 68 te Rome. De huidige 79e Vorst-Grootmeester is de Brit Fra' Matthew Festing, die in 2008 werd gekozen en de Orde bestuurt met de Souvereine Raad. De ruim 10.000 leden zijn gegroepeerd in 6 Groot-, 3 Sub-prioraten en 47 Nationale Associaties.

 

een hospitaalvleugel van de Orde

De Orde biedt op allerhande wijze hulp - wereldwijd - door het verzorgen van hospitalen, klinieken, medicijnen, transport etc. via C.I.O.M.A.L. (Comité exécutif International de l'Ordre de Malte pour assistance aux Lépreux) of via nationale projecten.

 

een hospitaal op wielen

In 1991 werd in Parijs opgericht het E.C.O.M. (Emergency Corps of the Order of Malta), waartoe behoren gekwalificeerde vrijwilligers (o.a. medici, verpleegkundigen, technici, deskundigen op het gebied van financiën en management), die bereid en in staat zijn in teamverband snel en adequaat hulp te verlenen aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten; Engels is de voertaal van het E.C.O.M. Teams worden gevormd en getraind in Oostenrijk ('92) en in Duitsland ('93).

In 2004 heeft de Orde besloten om de krachten op strategisch en operationeel niveau te bundelen, hetgeen in het voorjaar van 2005 leidde tot de oprichting van Malteser International, met als standplaats Keulen.

Tenten, trucks en ..... helikopters (Albanië 1999).

Malteser International valt binnen de Orde onder de IHCOM (International Hospittallers Committee), en heeft een internationale Raad van Bestuur. Formeel-juridisch valt de organisatie binnen het raamwerk van de Malteser Hilfdienst Deutschland. Stafleden worden uit de hele wereld gerekruteerd. Zij werken samen met locale partners in tientallen projecten in meer dan dertig landen.
Voor meer informatie: Malteser-international

De Orde heeft sinds 1994 de status van waarnemer in internationale organisaties, waaronder de VN.


De Orde van Malta in Nederland

De S.M.H.O.M. Associatie Nederland is opgericht op 20 januari 1911 bij besluit van Grootmeester Galeazzo Von Thun and Hohenstein. In vroeger eeuwen was de Nederlandse Sint Jans Balije onderdeel geweest van het Prioraat Heitersheim in Duitsland en had hier te lande verschillende Commanderijen opgericht. Na de afzwering van Philips II in 1581 werden de goederen van de Orde in Nederland verbeurd verklaard en zijn merendeels verloren gegaan; de Catharina kathedraal en het oorspronkelijk daarbij behorende Catharijneconvent te Utrecht bestaan echter nog steeds.

Momenteel kent de Orde wereldwijd meer dan 12.000 leden en is zij in meer dan 100 landen vertegenwoordigd. De Associatie Nederland heeft ruim 120 leden. De leden (mannen en vrouwen) van de Associatie zijn belijdend katholiek, minstens 21 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Uiteraard onderschrijven de leden de doelstellingen van de Orde in woord en daad.

De Associatieis een vraaggezelschap. Aanmelding is derhalve niet mogelijk, behoudens voor personen die aan genoemde criteria voldoen en behoren tot de Nederlandse Adel. Uiteindelijk beslist het kapittel na een proeftijd (expectantschap) en (voorhang)procedure over de toelating van de belangstellenden.

Zie voor uitgebreide informatie over de Orde in Nederland de pagina: Geschiedenis, Orde van Malta in Nederland

De kansalerij is gevestigd in het Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR te Utrecht.

Sinds 1974 bestaat er een hechte nationale en internationale samenwerking tussen de Associatie en de Johanniter Orde in Nederland.