Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Associatie Nederland - Huidig Kapittel

De Souvereine Raad heeft op 22 juni j.l. ingestemd met de samenstelling van het kapittel van de Orde van Malta, Associatie Nederland:

Jonkheer mr Peter L.M. van Meeuwen, Voorzitter 

Jonkvrouw Miele A.C.W. van Nispen tot Pannerden, Coadjutor-Werkmeester 

Mr Marie-Christine O.M. Tilman, Kanselier

Ir Gilles A.M. baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, Schatmeester 

Jonkheer Ing. Frans E.J.M. de Roy van Zuidewijn, Kapittelraad 

Drs Myriam D. van de Loo - Waller, Kapittelraad 

Ir Joris baron van Voorst tot Voorst, Kapittelraad

Het kapittel wordt bijgestaan door:
chef de bureau/algemeen secretaris: Drs Cas F. de Quay

 

Voormalige Voorzitters

Mr. Berend-Jan M. baron van Voorst tot Voorst

2005-2010

Mr. Zweder M.O.H. baron van Hövell tot Westerflier

2002-2005

Mr. Seger J.J. baron van Voorst tot Voorst 

1992-2002

Mr. Erik T.M. baron van Voorst tot Voorst

1970-1992

Ir. Johannes Baptista G.M. ridder de van der Schueren

1964-1970

Mr. Eduard H.J. baron van Voorst tot Voorst

1953-1964

Zeno Th.J.F. baron van Dorth tot Medler

1942-1953

Zeno Th.J.F. baron van Dorth tot Medler (Waarnemend)

1939-1942

Louis F.J.M. baron van Voorst tot Voorst

1936-1939

Mr. Eduard O.J.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier

1931-1936

J.J. Godfried baron van Voorst tot Voorst

1911-1931