WWW ORDE VAN MALTA

 Geschiedenis  

Zalige Gérard

 
zie tevens de Noveen in ere van de Zalige Gérard van de Orde

De geschiedenis van de Orde dateert van rond 1050. Volgens de archieven hadden kooplieden van de zeevarende republiek Amalfi toestemming gekregen van de Kalief van Egypte om een kerk, klooster en hospitaal te bouwen in Jerusalem, om zodoende te kunnen zorgen voor pelgrims, ongeacht hun ras of geloof.
De Orde van St. Jan van Jerusalem - de kloostergemeenschap welke het hospitaal voor de pelgrims in het Heilige Land onderhield - werd onafhankelijk onder de leiding van de Zalige Gérard. Met de bul van 15 Februari 1113, Paus Paschalis II werd de Broederschap goedgekeurd en onder rechtstreekse bescherming van de Heilige Stoel geplaatst; bovendien kreeg  zij het recht voortaan geheel onafhankelijk zelf haar leider te kiezen.

Zo werd zij de zelfstandige Hospitaalorde - religieus en militair - gewijd aan St. Jan de Doper, die als doel bleef houden het verzorgen van zieke en gewonde pelgrims.

 

 

 

 

 

Johannes de Doper

 
 

© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland