WWW ORDE VAN MALTA

 Geschiedenis  

Johannes de Doper

Johannes de Doper kondigt de naderende komst van de Messias aan. 'Het doopsel der bekeerlingen', fresco van Jacopo en Lorenzo Salimbeni uit 'de geschiedenis van de Doper' (begin 15e eeuws). Urbino, oratorium van de heilige Johannes de Doper

Johannes de Doper, Sint Jan, werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Hij verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop en had veel volgelingen door zich door hem in de Jordaan te laten dopen. Hij leidde een ascetisch bestaan in de woestijn, ging slechts gekleed in een kameelharen mantel en voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.

Verwijzend naar de komst van Christus sprak hij: " Hij moet groeien, ik moet afnemen." Hij is de grote voorbereider geweest, die met zijn krachtig woord tot de mensen sprak, zodat er een wending in menselijke gedachten en ook in de tijdsgeest kon plaatsvinden. “Komt tot inkeer”, zo sprak Johannes. Je kunt niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Er komt een moment dat deze krachten omgewend moeten worden, naar binnen gericht, teruggehouden dienen te worden.

Johannes de Doper door Leonardo da Vinci

Het hier afgebeelde portret in olieverf op doek van Johannes de Doper, de patroon van de Orde van Malta, is geschilderd door Leonardo da Vinci (1452-1519) in de periode 1513-16. Het is nu ondergebracht en te bewonderen in de collectie van Het Louvre te Parijs. Bij het zien van dit voortreffelijk schilderij wordt vanouds Marcus 1 vers 7-8 gelezen (noot), waar Johannes ons (‘vanuit het schilderij’) toespreekt; ‘Na mij komt Iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’

 

 

 

 

 

noot: Overige vindplaatsen van Johannes de Doper in de Bijbel zijn:

Marcus 1, 1-15 6, 14-29      
Mattheüs 3, 1-17 11, 2-18 14, 1-12    
Lucas 1, 5-25 1, 57-80 3, 1-22 7, 18-35 (e.v.) 9, 7-9
Johannes (de evangelist) 1, 6-13 1, 19-42 3, 22-30 19, 40-42  

De invloed van de bijbel in de Nederlandse cultuur is groot. Als we speciaal naar Johannes de Doper kijken, de patroonheilige van de SMH Orde van Malta, zien we dat vele kunstenaars inspiratie hebben kunnen opdoen uit de verschillende passages uit de bijbel waar Johannes de Doper wordt beschreven. Deze kunstuitingen kunt u bewonderen naast de bijbelpassages van Johannes de Doper die hierboven zijn opgenomen.

 

Jeruzalem

 

 
 

© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland