WWW ORDE VAN MALTA

 Geschiedenis

 
Onderscheidingen van de Orde van Malta

Uitgebreide beschrijving op de site van de Orde

 

De Ridderlijke Orde pro Merito Melitensi

Het halskruis kent slechts een enkele graad met twee klassen:
het halskruis pro Merito Melitensi voor burgers; en
het halskruis pro Merito Melitensi met de zwaarden voor militairen.

Het halskruis is normaliter voorbehouden voor staatshoofden.

De graden van het kruis van de Orde pro Merito Melitensi voor wereldlijken zijn:

Voor burgers:
1 - Grootkruis pro Merito Melitensi Ė Special Class
2 - Grand Cross pro Merito Melitensi
3 - Grand Officer pro Merito Melitensi
4 - Commander pro Merito Melitensi
5 - Officer pro Merito Melitensi
6 - Cross pro Merito Melitensi

Voor dames:
1 - Grand Cross pro Merito Melitensi Ė Special Class
2 - Grand Cross pro Merito Melitensi
3 - Cross pro Merito Melitensi with Badge
4 - Cross pro Merito Melitensi with Crown
5 - Cross pro Merito Melitensi with Coat-of-Arms
6 - Cross pro Merito Melitensi

Voor militairen:
1 - Grand Cross with Swords pro Merito Melitensi Ė Special Class
2 - Grand Cross with Swords pro Merito Melitensi
3 - Grand Officer with Swords pro Merito Melitensi
4 - Commander with Swords pro Merito Melitensi
5 - Officer with Swords pro Merito Melitensi
6 - Cross with Swords pro Merito Melitensi.

Het kruis van de Orde pro Merito Melitensi voor geestelijken kent twee graden:
1 - Grand Cross "pro piis meritis" Melitensi
2 - Cross "pro piis meritis" Melitensi


De medaille van de Orde pro Merito Melitensi kent drie graden:

Voor burgers:
Gold Medal
Silver Medal
Bronze Medal

Voor militairen:
Gold Medal with Swords
Silver Medal with Swords
Bronze Medal with Swords

 

 
Er zijn drie types lint voor zowel het kruis als de medaille
- voor geestelijken (zwart met dunnen rode lijnen)
- voor burgers (wit met dikke rode lijnen)

- voor militairen (rood met dikke witte lijnen)

Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta

Halskruis en miniatuur van de SMH Orde van Malta in de categorie Ridder of Dame van Eer en Devotie

Zie tevens bij Ridderbede

 

Baton en draagteken van de SMH Orde van Malta in de categorie Ridder of Dame van Eer en Devotie.

 

Halskruis en draagteken van de SMH Orde van Malta in de categorie Ridder of Dame van Gratie en Devotie.

 

Halskruis en draagteken van de SMH Orde van Malta in de categorie Ridder of Dame van Magistrale gratie

Speld van Verdienste Associatie Nederland
Bene Merenti (Latijn: "Goede verdiensten")

Malteser International Medal of Honour

In recognition and honour of special contribution concerning the international humanitarian aid of the Sovereign Military Hospital Order of Malta within the framework of Malteser International the Prince and Grand Master, H.M.E.H. Fra' Andrew Bertie, bestowed with decree no. 45011 from 7th December 2005 the Malteser International Medal of Honour.
The Malteser International Medal of Honour is awarded as Medal of Commitment and Medal of Merit. A certificate bearing the signature of the Grand Chancellor of the Sovereign military Hospital Order of Malta is given with the Medal of Commitment and the Medal of Merit.

Ruban Rouge

Ruban Rouge. Alle pelgrims die met de Orde van Malta op bedevaart meegaan naar Lourdes, krijgen uit handen van de Vorst Grootmeester, tijdens een speciale plechtigheid, de Ruban Rouge uitgereikt. 
En elke tweede en volgende keer dat een pelgrim weer meegaat wordt er namens de Vorst Grootmeester een Maltezerkruis uitgereikt en op de Ruban Rouge bevestigd.
Vijf (5) zilveren kruizen worden vervangen door een gouden kruis.

Zie tevens bij Lourdes

Ruban Rouge 4 x zilverRuban Rouge 1 x goud
Herinneringsmedaille (baton) ter herinnering aan de 50ste bedevaart van de Orde van Malta in Lourdes (FRA). Uitgereikt door/namens de Vorst Grootmeester tijdens de bedevaartsweek in 2008. (Met detail uitsnede)

Een voorbeeld van opmaak batons:
Links ziet men de baton van een ridder van eer en devotie in obediŽntie in de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (let wel: obediŽntieridders en -dames hebben geen kroontje boven het Maltezerkruis. Eer en devotieridders hebben wel lelies in de kom van het Maltezerkruis)

In het midden de baton van de Nederlandse Maltezer Speld van Verdienste (ingesteld door het kapittel in 2002)

Rechts de baton 50 jaar bedevaart van de Orde van Malta te Lourdes (ingesteld door VG Bertie in 2007)

De Ruban Rouge kent in zekere zin geen baton, daar tijdens de bedevaart altijd de medaille wordt gedragen.

Overigen

Baton van de Johanniter Orde in Nederland
Baton van de eremedaille en medaille van St. Jan van de Johanniter Orde in Nederland
Baton van de Ridderlijke Duitse Orde, Balije Utrecht
 
 
 

© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland