Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta .
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het Kanselarij:

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland
Maltezerhuis,
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Tel. 030 - 2314615
Email:
ordevanmalta@planet.nl


 
  Laatst bewerkt op: 06-02-2016 11:04 +0100
Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland