Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Giften en schenkingen  
 

Wat kunt u betekenen voor de Orde van Malta?

Om barmhartige werken te kunnen verrichten is de Orde van Malta altijd op zoek naar ondersteuning om de Werken uit te kunnen voeren. Helpt u ons mee?

VRIJWILLIGERS

De Werken van de Orde van Malta hebben vrijwilligers nodig voor allerhande taken op de voor- en achtergrond. Zonder vrijwilligers kunnen de Werken niet functioneren. Indien u er voor voelt om mensen te helpen op de manier zoals de Orde van Malta dat doet kunt u contact opnemen met de Werkmeester via de kanselarij van de Orde van Malta Ė Associatie Nederland, Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR te Utrecht, 030-2314615, Email: ordevanmalta@planet.nl.

FINANCIERING

Voor wat betreft de financiering zijn de werken van de Orde van Malta voor een groot deel afhankelijk van giften. De Orde van Malta wordt graag op de hoogte gebracht indien er mogelijkheden op dit gebied zijn.

De Orde van Malta heeft de Stichting Maltezer Projecten opgericht voor de financiering en financiŽle verslaglegging van de werken van de Orde.
De Stichting Maltezer Projecten heeft de ANBI-status: dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Indien u ons - en in het bijzonder de Lourdesbedevaart en de kampen voor gehandicapte jongeren - wilt steunen kunt u dat doen via rekeningnummer NL91ABNA0234787422 ten name van de Stichting Maltezer Projecten in Utrecht.
BIC Nummer:
ABNANL2A

Een jaarverslag van de Stichting Maltezer Projecten is opvraagbaar via de kanselarij van de Orde van Malta.

 
  Laatst bewerkt op: 06-02-2016 11:04 +0100
© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland