Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Niet erkende Ordes (Self styled Orders)  
 

Het Kapittel van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan, van Rhodos en van Malta , Associatie Nederland (hierna te noemen Orde van Malta) waarschuwt voor verenigingen en personen die wederrechtelijk gebruik maken van de naam of de tekens van Orde van Malta. De zogenaamde niet erkende of ‘self styled’ ordes gebruiken met opzet dezelfde of vergelijkbare namen en symbolen (zoals het maltezer kruis), die de Orde van Malta hanteert.  Het is aan derden echter niet toegestaan om de naam en emblemen van de Orde van Malta te hanteren: deze zijn wettelijk geregistreerd binnen de Europese Unie en bij het Benelux Merkenbureau. Vanwege de volkenrechtelijke soevereniteit en de internationale reputatie als charitatieve instelling, hecht de Orde grote waarde aan de bescherming van het gebruik van naam en de emblemen. Rechters in verscheidene landen hebben het exclusieve recht van de Orde om de naam te voeren in hun uitspraken bevestigd.

De niet erkende ordes beschadigen de goede naam en waarden die Orde vanuit een wettelijk erkende, eeuwenlange traditie uitdraagt. In bepaalde gevallen zijn verenigingen en personen die de naam van de Orde van Malta wederrechtelijk gebruikten, ook betrokken geweest bij criminele activiteiten, zoals fraude en valsheid in geschrifte.

De Orde van Malta erkent vier niet-katholieke ridderlijke ordes van Sint-Jan, die van rechtswege gerechtigd zijn om naam en emblemen die gelijken op die van de Orde van Malta te gebruiken: Johanitter Ordes in Nederland, Duitsland en Zweden, en de Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, actief in de Engelstalige landen.

Gezamenlijk werken de katholieke en reformatorische Ordes samen in de Alliantie van de Ordes van Sint Jan.

Geen van de niet erkende ordes heeft een band met de Orde van Malta, in Nederland gevestigd op de Nieuwegracht 14 in Utrecht, noch met de Johanniter Orde, gevestigd op het Lange Voorhout 48 in Den Haag.

Wij verzoeken u dringend om bij twijfel over de authenticiteit over een bepaald initiatief in naam van de Orde, contact te zoeken met ons secretariaat.

Lees verder over het False Order Committee

 
  Laatst bewerkt op: 06-02-2016 11:04 +0100
© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland