Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Stichting Maltezer Projecten  
 

Vanaf 1979 heeft de Orde van Malta vanuit Nederland projecten geïnitieerd. Voor wat betreft de financiering zijn de werken van de Orde van Malta voor een groot deel afhankelijk van giften. De Orde van Malta heeft in 2002 de Stichting Maltezer Projecten opgericht voor de financiering en financiële verslaglegging van de werken van de Orde.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Drs Michiel Heere, voorzitter
Marie Louise van Nispen tot Pannerden, secretaris
Drs Ferdinand Duijnstee, penningmeester
Ir. Gilles van Hövell tot Westervlier en Wezeveld

 

Projecten

1979 - heden  Lourdesbedevaart met een groep van circa 50 zieken/gasten en 100 begeleiders.
Duur: 5 dagen.

 

1990 - heden  Internationaal kamp voor gehandicapte jongeren met een groep van circa 10 jongvolwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking en begeleid door circa 15 leeftijdsgenoten in een jaarlijks wisselend Europees land - georganiseerd door een nationale associatie van de Orde van Malta.
Duur: 1 week.

 

1995 - heden  Nationaal kamp voor gehandicapte jongeren met een groep van circa 12 jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking begeleid door 15 leeftijdsgenoten.
Locatie: Imminkhoeve, Lemele.
Duur: 1 week.

2012 - heden  Chabrouh Libanon: een kamp voor 30 Libanese geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren begeleid door 47 leeftijdsgenoten waarvan 20 uit Nederland en 27 uit andere Europese landen en Libanon. Locatie: Chabrouh – Libanon.
Duur 1 week in juli/augustus.

 

Financiering

Klik hier voor het factsheet 2017 van de Stichting Maltezer Projecten. U vindt hier de samenvatting van de door de Stichting Maltezer Projecten gefinancierde projecten en activiteiten ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden. Deze projecten en activiteiten worden door de Orde van Malta, Associatie Nederland georganiseerd.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016

Klik hier voor het SMP beleidsplan 2017-2018

De Stichting Maltezer Projecten heeft de ANBI-status: dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN nummer SMP: 816173254

Indien u ons wilt steunen kunt u dat doen via rekeningnummer NL91ABNA0234787422 ten name van de Stichting Maltezer Projecten in Utrecht.
BIC Nummer: ABNANL2A

 

De Stichting Maltezer Projecten wordt graag op de hoogte gebracht indien u fondsen of particulieren kent die ons willen steunen. Een jaarverslag van de Stichting Maltezer Projecten is opvraagbaar via de kanselarij van de Orde van Malta.

 

Fondsen / Donaties

De hieronder volgende instellingen en organisaties hebben in 2015 ten behoeve van de Maltezer Lourdesbedevaart, het Nationaal en Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren en het zomer Gehandicaptenkamp in Chabrouh (Libanon) een financiële bijdrage verstrekt. Enkele fondsen wensen niet genoemd te worden.

Dames Vereniging Orde Van Malta In Nederland

Stichting de Voormalige Katholieke Spaarbank

De Marez Oyens - van Ittersum Stichting

Stichting Elise Mathilde Fonds

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting

Stichting Hofje van Hoogelande

Katholieke Stichting Jongeren Belangen

Stichting Hulpactie Haarlem

Katholieke Vereniging voor geestelijke vorming

Stichting Latteringe Familiefonds

Kattendijke / Drucker Stichting

Stichting Loyer's of Kuysten's Gasthuis-genaamd De Twaalf Apostelen

Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele

Stichting Maria Ziekenbedevaart

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Mr. Paul de Gruyter Stichting

Stichting Tilly en Albert Waaijer fonds

Pasman Stichting

Stichting Tilmanshof

R.K. Parochie “Church of our Saviour”

Stichting Van de Poll Wolters Quinta

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

Van Sonsbeeck Stichting

Sint Laurensfonds

Vogelgezang Foundation
In 2016 werden ook talrijke bijdragen ontvangen van particulieren en van leden van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta, Associatie Nederland.