WWW ORDE VAN MALTA

 Activiteiten

 
Inleiding Lourdes
Bedevaarten van de SMH Orde van Malta naar Lourdes

Bernadette Soubirous

De boodschap van Lourdes roept ons op tot verandering. Maria vraagt in Lourdes om ‘boete en gebed’, opdat mensen zich geestelijk vernieuwen. Het gaat om vernieuwing van geloof en verdieping van het christelijk leven. Maria brengt ons bij haar Zoon en zo bij God. Aldus Adrianus Kardinaal Simonis.

 

Maria

Sinds 1967 organiseert de Orde van Malta jaarlijks in de eerste dagen van mei de internationale bedevaart van Ordeleden met gasten (zieken en gehandicapten) naar Lourdes onder leiding van de Grootmeester en leden van de Souvereine Raad. Vanaf 1980 heeft de Associatie Nederland elk jaar met een aantal gasten hieraan zelfstandig deelgenomen. Telkens gaan enkele leden van de Johanniter Orde in Nederland en leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem met ons mee. Daarnaast zijn er vele kundige vrijwilligers die met ons meegaan en werkzaam zijn in diverse functies die het bedevaarthospitaal kent. 

De Ordeleden beloven bij hun installatie te zullen leven in overeenstemming met de doelstellingen van de Orde: ‘eer brengen aan God, en dienstbaar zijn aan zieken of gehandicapten die als hun ‘gasten’ meegaan op bedevaart en als vanouds genoemd worden ‘nos seigneurs les malades’. Zij volgen hierbij de voorname regel van de heilige Benedictus: ‘alle gasten worden ontvangen als Christus zelf; men late het de gasten aan geen goede zorg ontbreken; niemand zoeke wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veeleer wat goed is voor de ander’.

Ruban Rouge. Alle eerstejaars die met de Orde van Malta op bedevaart meegaan naar Lourdes, krijgen uit handen van de Vorst Grootmeester, in een speciale plechtigheid, de Ruban Rouge uitgereikt. En elke keer dat een pelgrim weer meegaat wordt er namens de Vorst Grootmeester een Maltezerkruisje uitgereikt en op de Ruban Rouge bevestigd.
Bovendien krijgen tijdens deze bedevaart alle gasten een herinneringspenning persoonlijk door de Vorst Grootmeester aan bed uitgereikt.

Info: Vorst Grootmeester

Allen, die bij de jaarlijkse internationale Maltezer bedevaart helpen, Ordeleden en andere vrijwilligers - medici, verpleegkundigen en geestelijken niet uitgezonderd -  gaan gekleed in het uniform van de Orde. De Dames dragen een wit verpleeguniform + rood embleem, een rood vest, een witte sluier met een geëmailleerd insigne van de Orde en de zwarte cape met het witte Maltezer kruis op de linker schouder. De heren dragen een zwart werkpak, wit hemd en blauwe das (bij koude bovendien een rode koltrui, bij regen een zwarte regenjas), zwarte baret waarop het insigne van de Orde; alleen de heren die Ordelid zijn dragen bij een liturgische plechtigheid de zwarte kovel met op borsthoogte het witte Maltezer kruis. Obediënten dragen bovendien daarover de scapulier met rode rand. De erekapelaans, de priesterleden van de Orde, dragen tijdens de liturgische plechtigheden een kazuifel met op borsthoogte het Maltezer kruis.

De zorg van de pelgrims gaat vooral uit naar de gasten: ‘Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’ (MT. 25,40). De helpers zijn er ook om elkaar te bemoedigen en behulpzaam te zijn in de gedachte: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun midden’(Mt. 18,20). Zij behoren hun taken opgewekt en met toewijding te vervullen, dus zonder middelmatigheid, houden zich aan de gemaakte afspraken en dragen het Maltezer uniform correct en met waardigheid.

Bij een dergelijke reis dient men te beseffen dat er een compleet hospitaal op de trein wordt gezet. Er is veel voorbereiding nodig om de bedevaart goed te volbrengen. Hoewel de verre reis naar de Pyreneeën, waar Lourdes ligt, steeds comfortabeler is geworden en ook het verblijf in een accueil of hotels zeker niet ongeriefelijk is, blijft onze tocht (en voorbereiding) naar Lourdes een bedevaart. Het dagritme tijdens het verblijf, maar ook bij de voorbereidende werkzaamheden, wordt bepaald door liturgische vieringen, gebed, barmhartigheidverlening en ontvangst. Tijdens de bedevaart zelf van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Bij iedere pelgrimstocht en bedevaart hoort een zekere offerbereidheid en boetedoening om dit op te kunnen brengen. Het vraagt wat van de pelgrim. Niet alleen van het lichaam (men moet als pelgrim de hele dag werken), maar ook van de geest (door de vele indrukken). Maar de ervaring is dat jong en oud, pelgrim en gast het een offer vinden dat zij graag willen brengen. Want eenmaal in Lourdes te hebben gebeden en gezongen, geeft kracht in het leven van de mens. Men hoopt op deze pelgrimstocht een ‘nieuwe’ mens te worden die ‘anders’ in het leven staat. Die ‘er weer tegen kan’. Daarom komen wij trouw ieder jaar terug naar de Bron en nemen elke keer weer veertig andere gasten mee om ook hun die liefde te geven.

Een volledige cyclus Lourdes Bedevaart omvat:

  • Maart: Informatieve Bijeenkomst voor Lourdes pelgrims

  • April: Briefing voor Lourdes pelgrims

  • Mei: Bedevaart Lourdes

  • November: Reünie met gasten en pelgrims

 
 

© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland